פת שטינבך מאפייה חשמלית
כתובת: יפו 28, חיפה
טלפון: 054-790-1078